Kościół Baptystów „Łaska” głosi Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie. Ewangelia mówi nam o tym, że Bóg posłał na świat swego jedynego Syna. Jezus Chrystus, Syn Boży,  żył doskonałym życiem – wypełnił całe Prawo Boże. Umarł za grzeszników na krzyżu Golgoty. Świadomie i celowo wziął na siebie cały gniew boży. Wykupił od winy wszystkich tych, którzy w Niego wierzą. Zabrał ich wszystkie winy, ich grzechy zostały przebaczone. Umarł i został złożony do grobu. Trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, gdzie rządzi w mocy. Przyjdzie ponownie aby wzbudzić ludzi z martwych i dać życie wieczne wszystkim tym, którzy
w Niego uwierzyli.

Dowiedz się więcej o Dobrej Nowinie głoszonej przez Kościół Baptystów „Łaska”.