Czego możesz się spodziewać?

 den heslop 178549 unsplash`

 

 

 

  • Wszystkie nabożeństwa są nieodpłatne i nikt nie będzie Cię prosić o pieniądze za chrzest, ślub czy błogosławieństwo. Dowiesz się, że „bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać niż brać”. Dzieje Apostolskie 20, 35

  • Zgodnie z Pismem Świętym, sednem wszelkiej nauki jest osoba Pana Jezusa Chrystusa, a nie polityka, czy tradycja.

  • Nie będzie podziału na kler i osoby świeckie, jako, że uczniowie Jezusa Chrystusa nie mają nazywać nikogo na ziemi ojcem, a raczej traktować siebie  nawzajem jak braci. Ewangelia Mateusza 23,9.

  • Pastorzy są żonatymi mężczyznami i mają praktyczną wiedzę na temat  prowadzenia rodziny i wychowania dzieci. Pismo Święte mówi,  że biskup ma być mężem jednej żony. 1 Tymoteusza 3,2.

  • Nie będzie od Ciebie wymagana spowiedź przed człowiekiem, jako że grzech wyznaje się Bogu za pośrednictwem Jezusa. 1Tymoteusza 2,5; 1 Jana 2,1.

  • Nie zobaczysz żadnych figurek, obrazów, posągów, gdyż Bóg jest czczony w duchu. Chrześcijanie powinni „żyć przez wiarę a nie przez widzenie”. Drugie przykazanie zakazuje tworzenia sobie rytego obrazu czegokolwiek w celu modlitwy lub kultu. Księga Wyjścia 20,3-5.

  • Modlitwy są zanoszone do Boga Ojca w imię Syna, Pana Jezusa Chrystusa, przez moc Ducha Świętego.

  • I co najważniejsze, ewangelia łaski Boga jest głoszona bez propagandy.

Dowiesz się, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu za grzeszników i zmartwychwstał trzeciego dnia. Dowiesz się również, że dzięki temu, możesz się pojednać z Bogiem i mieć pewność, że wszystkie twoje grzechy są przebaczone. Zbawienie mamy przez samą wiarę bez udziału uczynków prawa. 1 Piotra  3,18; 1Jana 5,13; Rzymian 3,28.

Serdeczni zapraszamy na nabożeństwo. Przyjdź i zobacz jak dobry jest Bóg.

Jesteśmy przekonani, że życie bez Boga prowadzi do niemoralności, niesprawiedliwości i braku prawdziwego pokoju. Wiara w Jezusa Chrystusa daje pojednanie z Bogiem i dar życia wiecznego.