O nas

Wspólnota

W Nowym Testamencie widzimy, że pierwszy kościół trwał w "nauce Apostołów, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie" Dzieje Apostolskie 2:42.
 

Biblia

Czytając Boże Słowo poznajemy Boga, jego wolę dla naszego życia i samych siebie. "Wskaż mi, Panie, drogę swoją, Bym postępował w prawdzie twojej; Spraw, by serce moje jednego tylko pragnęło, bojaźni imienia twego!" Ps. 119:18
Więcej

Modlitwa

Pragniemy być kościołem, który się modli. Wierzymy, że Bóg wysłuchuje naszych modlitw i że wiele może wytrwała modlitwa sprawiedliwego
List św. Jakuba 5: 16

Więcej